Formy płatności

Akceptowane metody płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty: gotówka, przelew
tradycyjny nr. konta: 13114020040000390281919615 oraz płatność za pomocą bramki płatniczej
Paynow – usługi świadczonej przez mBank SA., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany do
Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy – XIl Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000025237, NIP: 5260215088,
REGON:001254524.